Program do monitorowania komputera pracownika - Cloud Eye / Program do monitorowania


Program do monitorowania

Oferujemy program do monitorowania komputera pracownika Cloud Eye. Oferowany program umożliwia podgląd odwiedzanych stron oraz aplikacji. Daje także możliwość monitorowania czasu spędzonego przez pracownika na poszczególnych zadaniach i offline. Produkt zapewnia niewidoczne monitorowanie pracownika, ponieważ aplikacja działa w tle. Program zapewnia bezkonfliktowe działanie, jest wydajny i uniwersalny. Ponadto narzędzie to pozwala na monitorowanie komputera nielimitowanej liczby pracowników. Oferowany program do monitorowania wykorzystasz zarówno w pracy biurowej, jak również zdalnej. W ofercie znajduje się również ewidencja czasu pracy online.


Monitoring From Cloud LTD
tel.:730 26 06 92
359 Shannon Road
B38 9AYBirmingham
brak (nie dotyczy)
www: